علی هم از خواص می نالد

  در حکومت و مدیریت کدام مهم تر است؟ خواص یا توده مردم؟ شاید در نگاه اول خواص مهم تر به نظر آید. ببینیم نگاه تیزبینانه مولا علی چه می بیند و زبان خدا چه می گوید؟ برای پاسخ بخشی از نامه 53 به مالک اشتر را خواندم.پس بشنوید:

  "و لیس احد من الرعیه اثقل علی الوالی مؤونه فی الرخاء"

  [ این را نیز بدان که ] احدی از رعایا از نظر هزینه زندگی در حالت صلح و آسایش بر والی سنگین تر

  " و اقل معونه له البلاء "

   و به هنگام بروز مشکلات در اعانت و همکاری کمتر

   "و اکره للانصاف"

   و در اجرای انصاف ناراحت تر

  "و اسال بالالحاف"

  و به هنگام درخواست و سؤال پراصرارتر

  "و اقل شکرا عند الاعطاء"

  و پس از عطا و بخشش کم سپاس تر

   "و ابطا عذرا عند المنع"

   و به هنگام منع خواسته ها دیر عذرپذیرتر

   "و اضعف صبرا عند ملمات الدهر من اهل الخاصه "

   و در ساعات رویاروئی با مشکلات کم استقامت تر از گروه خواص نخواهند بود

/ 0 نظر / 14 بازدید