فتنه و تو چه می دانی فتنه چیست؟

      گاهی شنیدن برخی مطالب، تن و همه وجود انسان را می لرزاند و آرزو می کند که ای کاش آنچه می شنود هیچگاه تحقق نیابد. اما افسوس که از زمان جا مانده ای و آنچه باید، تحقق یافته است. یکی از این موارد را در خطبه١۵۶ نهج البلاغه می خوانیم:

      "و قام الیه رجل فقال : یا امیر المؤمنین ، اخبرنا عن الفتنه ، وهل سالت رسول الله صلی الله علیه و آله عنها؟"

     در اینجا مردی به پا خاسته گفت : ای امیر مؤمنان ع ما را از فتنه آگاه ساز و آیا در این باره از پیامبرص پرسشی نموده ای؟

    "فقال علیه السلام : انه لما انزل الله سبحانه ، قوله : {الم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون } علمت ان الفتنه لا تنزل بنا و رسول الله صلی الله علیه و آله بین اظهرنا "

   امام ع فرمود: آنگاه که خداوند  آیه  الم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنون[عنکبوت 1و2] آیا مردم خیال میکنند همینکه میگویند ایمان آوردیم بدون آزمایش رها می شوند نازل فرمود  [و من ] میدانستم تا زمانی که پیامبر (ص) در بین ماست،آزمایش [نهائی] نمی شوی.

   "فقلت : یا رسول الله ما هذه الفتنه التی اخبرک الله تعالی بها؟"

      پرسیدم: ای رسولخدا (ص)! پس منظور از این آزمایش و فتنه  که خداوند تو را آگاه ساخته چیست؟

   "فقال:یا علی ، ان امتی سیفتنون من بعدی"..........

   [پیامبر(ص)]  فرمود: ای علی! پس از من پیروانم در بوته آزمایش قرار می گیرند.

    ......."و قال :یا علی ، ان القوم سیفتنون باموالهم"

   پیامبر(ص) به من فرمود، ای علی! این مردم پس از من با ثروتشان آزمایش می گردند.

   "و یمنون بدینهم علی ربهم  و یتمنون رحمته و یامنون سطوته"

  و دینداربودن را منتی بر خدا قرار میدهند  و با این حال انتظار رحمتش دارند و از قدرت و خشمش خود را در امان می بینند.

   "و یستحلون حرامه بالشبهات الکاذبه و الاهواء الساهیه"

   حرام او را با شبهات دروغین و هوسهای غفلت را حلال می شمرند.

  "فیستحلون الخمر بالنبیذ  و السحت بالهدیه ، و الربا بالبیع "

  شراب را به نام نبیذ ، رشوه را به نام هدیه و ربا را به اسم تجارت حلال می دانند.

  "قلت یا رسول الله ، فبای المنازل انزلهم عند ذلک؟ ابمنزله رده ، ام بمنزله فتنه؟"

  گفتم ای پیامبر کار آنها را در چه مرتبه ای قرار دهم ؟ آیا به منزله ارتداد و بازگشت از دین[و کسانی که مرتد شده اند] و یا در مرحله فتنه و آزمایش بدانم ؟

   "فقال :بمنزله فتنه"

   پیامبر(ص) فرمود: در مرحله آزمایش و فتنه بدان.

/ 0 نظر / 13 بازدید