انواع ظلم

  تا کلمه ظالم و ظلم را می شنویم،اولین و تنهاترین معنایی که به ذهنمان تبادر می کند،پادشاهان ظالم و ظلم آنها در طول تاریخ است.اما امام و آنکه خدا او را پیشوای جهانیان،قرار داده است،نمی تواند مانند انسان عادی بیندیشد.او درباره هر موضوعی،جامع و کامل می اندیشد. موضوع ظلم،نیز مستثنا نیست.علی(ع) در  خطبه١٧۶ نهج البلاغه،سه نوع ظلم را می شمرد:

   "الا و ان الظلم ثلاثه" :

  بدانید ظلم و ستم بر سه گونه است :

  " فظلم لا یغفر ، و ظلم لا یترک ، و ظلم مغفور لا یطلب"

  ستمی که هرگز بخشوده نمی شود و ستمی که بدون مجازات نخواهد بود و ظلمی است که از آن صرفنظر می شود و بازخواست ندارد .

 " فاما الظلم الذی لا یغفر فالشرک بالله ، قال الله تعالی : [سوره نساء/آیه۴٨]«ان الله لا یغفر ان یشرک به»

  اما ظلمی که بخشوده نخواهد شد شرک به خداست . خداوند می فرماید :« خداوند هیچ گاه از شرک به خود در نمی گذرد. »

  " و اما الظلم الذی یغفر ،فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات"

    اما ظلمی که بخشوده می شود، ستمی است که بنده با برخی کارهای ناخوشایند،به خویشتن کرده است.[هنة،مونث هن و به معنای عیب یا نقص است. برخی(مثلا ترجمه کاظم عابدینی مطلق)،آن را  گناه صغیره،ترجمه کرده اند]

    " و اما الظلم الذی لا یترک فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص هناک شدید ، لیس هو جرحا بالمدی و لا ضربا بالسیاط  ولکنه ما یستصغر ذلک معه"

     و اما ستمی که بدون مجازات نمی ماند، ستمگری بعضی از بندگان به برخی دیگر [؛یعنی، حق الناس] است . قصاص در آنجا بسیار سخت است .[ این قصاص ] ،مجروح ساختن با کارد و یا زدن با تازیانه نیست ؛ بلکه چیزی است که اینها در برابرش کوچک است .

/ 0 نظر / 6 بازدید