روزهای روزگار

نامه٧٢نهج البلاغه، خطاب به عبدالله بن عباس نوشته شده است.در این نامه کوتاه،حضرت مضمون بلند و آرامبخشی را ارائه کرده است.دیدگاهی کاملا واقع گرایانه که اگر با آن به فراز و نشیب های روزگار نگاه کنیم نه در فراز،مغرور و نه در فرود،مایوس می شویم و روح،پیوسته در حالت تعادل قرار خواهد گرفت. زیرا امام(ع) می فرماید:

     "و اعلم بان الدهر یومان : یوم لک ویوم علیک و ان الدنیا دار دول"

    بدان دنیا دو روز است؛ روزی به سود تو و روزی به زیانت. دنیا خانه متغیر و پر تحولیست .

    " فما کان منها لک اتاک علی ضعفک و ما کان منها علیک لم تدفعه بقوتک"

      آنچه از منافع، قسمت توست به سراغ تو می آید ؛هر چند ضعیف باشی. و آنچه هم بر زیان توست، گریبانت را می گیرد؛ هر چند قوی باشی و قدرت دفع آن را نخواهی داشت.

/ 0 نظر / 5 بازدید