حارث همدانی1

حارث همدانی، از یاران مخلص امام علی(ع) و از فقهای بزرگ بود.امام(ع)،شعر "یا حارث همدانی و من یمت یرنی   من مو من او منافق"[ای حارث،هرکس بمیرد؛چه منافق،چه مومن،مرا خواهد دید] را خطاب به او فرمود.سرانجام،حارث در زمان عبدالملک درگذشت.

    نامه۶٩نهج البلاغه،حاوی مواعظ حضرت،خطاب به حارث همدانیست؟ امام(ع) در بخشی از این نامه،حارث را از ارتکاب سه نوع عمل بازمی دارد:

    ١-"و احذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه ، و یکره لعامه المسلمین"

     واز هر عملی که تو را خشنود و مسلمانان را ناپسند آید بر حذر باش.

     البته دقت کنید.امام(ع) عملی را نهی کرده است که ملاک رضایت،شخصی باشد؛آن هم منفعت شخصی لحاظ شود. و الا گاهی می شود که جمع کثیری حکم خدا را نمی فهمند و در مسیری خلاف رضایت خدا گام می نهند،اما یک نفر و به تنهایی حکم خدا را می فهمد و در مسیر همان حکم قدم می گذارد.به زندگانی حضرت و سایر ائمه و انبیای الهی نگاه کنید. حال اگر این یک نفری که در مسیر خدا قرار دارد، در مسیر خدا حرکت کند و در این مسیر،عامه مسلمانانی که حکم خدا را نفهمیده اند،از او برنجند،حرجی بر این یک نفر نیست؛که الله جل جلاله،خود فرموده است:قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا للله مثنی و فرادی.برای خدا تک تک یا دو به دو قیام کنید.

   اما در معاشرات اجتماعی،گاهی پیش می آید که فرد فقط و فقط،خود و منافع خود را لحاظ می کند.حضرت از این عمل نهی کرده است. 

    ٢- " احذر کل عمل یعمل به فی السر ، و یستحی منه فی العلانیه"

    و از هر کاریکه پنهانی انجام می شود و در ظاهر از آن شرم داریپرهیز کن.

   ٣- "و احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره او اعتذر منه "

    از اعمالی که اگر از کننده اش پرسش شود انکار می کند و یا پوزش می طلبد، اجتناب نما .

  در واقع حضرت(ع) می فرماید ظاهر و باطن خود را یکسان کنید.

/ 0 نظر / 5 بازدید