حق یا نفس

    معیار ارزشگذاری چیست؟ اگر بین انسانها خواستیم یکی را انتخاب کنیم،به کدام ویژگی او دقت کنیم؟ بهترین و بافضیلت ترین فرد کیست؟ آیا عالم ترین آنها یا متمول ترین آنها یا.......

   اگر پاسخ این سوال را از علی(ع) بجوییم؛ او فقط با یک معیار و از یک دیدگاه، انسانها را می سنجد و مقایسه می کند. آن معیار و دیدگاه ،در خطبه١٢۵ نهج البلاغه ذکر شده است:

  " إن أفضل الناس عنداللّه من کان العمل بالحق أحبّ إلیه _ و إن نقصه و کرثه _ من الباطل و إن جرّ إلیه فائدة و زاده"

 یقیناً با فضیلت ترین انسان نزد خدا کسیست که عمل به حق _ اگرچه نقصی بر او وارد کند و او را بیازارد _ نزدش، محبوب تر از عمل به باطلی باشد که[عمل به آن باطل] به او سود رساند و او را بالا ببرد.

   پس :

    ١- علی(ع)،از دیدگاه خدا می بیند و می گوید؛نه از دیدگاه خودش.نفرموده:" عندی"؛بلکه فرموده:"عنداللّه"

   ٢- معیار علی(ع) در هر سنجشی، حق است؛ نه نفسش.

/ 0 نظر / 6 بازدید