عقل کدام را می پسندد

    عقل ما حسابگر و مقایسه کننده است؛ سبک وسنگین می کند. آن چیزی را که به نظرش بهترین است انتخاب می کند. حال مقایسه کنید و ببینید کدام بهتر است.

     "شَتَّانَ مَا بَیْنَ عَمَلَیْنِ "

   چه قدر فاصله میان دو عمل است؛

    "عَمَلٍ تَذْهَبُ لَذَّتُهُ وَ تَبْقَى تَبِعَتُهُ وَ عَمَلٍ تَذْهَبُ مَئُونَتُهُ وَ یَبْقَى أَجْرُهُ"

    عملى که لذتش مى رود و کیفر آن مى ماند ، و عملى که رنج آن مى گذرد و پاداش آن ماندگار است!

                                                                                      حکمت١٢١نهج البلاغه

/ 0 نظر / 10 بازدید