چه نیازی به شناخت مجدد علی(ع) است

من هم تا زمانی که نهج البلاغه را نخوانده بودم،از علی(ع) همانی میدانستم که همه می دانند و شاید کمتر.

اما نهج البلاغه، علی دیگری را به من شناساند که فرسنگ ها با آنچه تا به حال می شناختم فاصله داشت. علی قاطع، مدیر، مدبر، ناظر و ........

باور کنید شعار نمی دهم. انشاءالله به مرور با هم نهج البلاغه را می خوانیم تا ببینیم واقعیت و قضاوت شما چیست؟

خلاصه متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

/ 0 نظر / 6 بازدید