حفظ اسرار شخصی

    بسیاری از ما وقتی با کسی رابطه صمیمانه برقرار می کنیم، گاهی عنان از دست می دهیم و به بهانه لحظات خوب آشنایی برخی از اسرار شخصی را برایش  بازگو می کنیم؛ غافل از اینکه شنونده اسرار ما بالاخره انسان است و تحت تاثیر عواطف. پس بخوانیم مطلب زیر را از علی(ع):

     " مَنْ کَتَمَ سِرَّهُ کَانَتِ الْخِیَرَةُ بِیَدِهِ"

   آن کس که راز خود را پنهان دارد ، اختیار آن در دست اوست.

                                                                                  حکمت ١۶٢

به راستی همینگونه است.زیرا اگربخواهند  علیه او استفاده کنند،می تواند انکار کند. زیرا نه کسی دیده و نه شنیده تا علیه او شهادت دهد. اما اگر برای کسی بازگو کرده باشد، او می تواند به شنیدن آن مساله علیه او  شهادت دهد.

/ 0 نظر / 9 بازدید