معاد

   انسان،دو دیدگاه  درباره این دنیا و آینده خود،اتخاذ کند:

   الف _ این جهان،تنها منزلیست که در آن زندگی می کنیم و قرار ما در همینجاست و بس.

  ب _ این جهان،نه قرارگاه؛بلکه گذرگاه است.مقر انسان دنیای دیگر می باشد.

    با مطالعه خطبه١٨٣ نهج البلاغه،ما که معتقد به دیدگاه دوم هستیم،نصایحی را از امیر عشق و اخلاص می شنویم:

  "فبادروا المعاد  و سابقوا الاجال"

  پس به سوی قیامت مبادرت ورزید  و پیش از آنکه اجل فرارسد کار کنید .

   "فان الناس یوشک ان ینقطع بهم الامل ، و یرهقهم الاجل  و یسد عنهم باب التوبه"

   چه نزدیک است که آرزوی مردم قطع گردد؛ مرگ آنها را در آغوش کشد  و باب توبه به رویشان مسدود شود.

    "فقد اصبحتم فی مثل ما سال الیه الرجعه من کان قبلکم"

   همانند کسانی که قبل از شما بودند و پس از مرگ تقاضای بازگشت به جهان کردند. [ در آیات قرآن،آمده است که در آن جهان،پس از اینکه واقعیت جلوه گر می شود؛عده ای که زندگی حقیقی را از دست داده اند؛ از خدا می خواهند که آنها را به دنیا بازگرداند تا اعمال صالح ، انجام دهند و به بهشت و رضوان الهی برسند؛اما این خواسته ایست که هیچ گاه پذیرفته نمی شود. ]

  " و انتم بنو سبیل ، علی سفر من دار لیست بدارکم"

    شما همچون واماندگان در سفرید . که از این دنیا که خانه شما نیست [ به سرای آخرت می شتابید ] 

  "و قد اوذنتم منها بالارتحال"

  فرمان کوچ کردن به شما داده شده

 "و امرتم فیها بالزاد"

  و مامور به تهیه زاد و توشه از این سرا گشته اید .

 "واعلموا انه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر علی النار ، فارحموا نفوسکم "

  آگاه باشید این پوست نازک تن طاقت آتش دوزخ را ندارد،بنابراین به خویشتن رحم کنید.

  "فانکم قد جربتموها فی مصائب الدنیا"

    این حقیقت را در مصائب دنیا آزموده اید:

  " افرایتم جزع احدکم من الشوکه تصیبه ، و العثره تدمیه ، و الرمضاء تحرقه ؟"

  آیا ناراحتی یکی از خودتان را در اثر خاری که به بدنش فرو می رود و زمین خوردنی که مختصری او را مجروح میسازد یا ریگهای داغ بیابان او را رنج میدهد دیده اید؟

  "فکیف اذا کان بین طابقین من نار ، ضجیع حجر ، و قرین شیطان "

  پس چگونه است آنگاه که در میان دوطبقه آتش در کنار سنگهای گداخته ، و قرین شیطان قرارگیرد؟

  " اعلمتم ان مالکا اذا غضب علی النار حطم بعضها بعضا لغضبه "

  آیا میدانید آنگاه که مالک [دوزخ ] بر آتش غضب کند آتشها بر روی هم می غلطند و یکدیگر را می کوبند؟[و شعله ها در درون هم فرو میروند]

   "و اذا زجرها توثبت بین ابوابها جزعا من زجرته "

    و آنگاه که آتش را زجر نماید ناله کنان در میان درهای جهنم از این طرف به آنطرف شعله می کشند.

/ 0 نظر / 6 بازدید