حارث همدانی2

 علی(ع) در نامه۶٩نهچ البلاغه خطاب به حارث همدانی،ملاکی مهم برای برتری اشخاص نسبت به هم و در مقایسه نفر به نفر ارائه می کند. این مقایسه در فضای جامعه ایمانی انجام شده است.در میان مومنان،برترین کسیست که:

   "و اعلم ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمه من نفسه و اهله و ماله"

    بدان برترین مؤمنان کسانی هستند که خود، خاندان و اموالشان را در راه خدا تقدیم کنند و از همه در این راه پیشگام تر باشند .

  اصلا ایمان، وقتی جلوه گر می شود که مومن به هیچیک از متعلقاتش(خودش،اموالش،.....) در مقابل خدا دلبستگی نداشته باشد و اگر قرار شد بین خودش و خدا یکی را اانتخاب کند، بی درنگ، خدا را انتخاب کند و هر کس در این راه،سریع تر و کامل تر، اقدام کند، برترین است؛ و الا ایمان به بعض و کفر به بعض که ایمان واقعی نیست.

/ 0 نظر / 5 بازدید