خون محکم نمی کند

   مطلب زیر بخشی از  نامه۵٣ نهج البلاغه است که  این نامه زمانی خطاب به مالک اشتر نوشته شد که حضرت(ع)، او را به ولایت مصر برگزید؛ اگرچه مالک، هیچگاه به مصر نرسید و در راه به شهادت رسید. نامه۵٣، طولانی ترین نامه نهج البلاغه است.

   " ایاک و الدماء و سفکها بغیر حلها"

   زنهار از ریختن خون به ناحق بپرهیز

   "فانه لیس شی ء ادنی لنقمه  و لا اعظم لتبعه  و لا احری بزوال نعمه و انقطاع مده من سفک الدماء بغیر حقها "

     زیرا هیچ چیز در نزدیک ساختن کیفر انتقام ،بزرگ ساختن مجازات ، سرعت زوال نعمت و پایان بخشیدن به زمامداری همچون ریختن خون ناحق نیست.

    "و الله سبحانه مبتدی ء بالحکم بین العباد  فیما تسافکوا من الدماء یوم القیامه "

    و خداوند سبحان در دادگاه قیامت قبل از هر چیز در میان بندگان خود در مورد خونهائی که ریخته شده دادرسی خواهد کرد .

   "فلا تقوین سلطانک بسفک دم حرام   فان ذلک مما یضعفه و یوهنه ، بل یزیله و ینقله"

   بنابراین زمامداریت را با ریختن خون حرام تقویت مکن . چرا که آنرا تضعیف و سست می کند بلکه بنیاد آنرا می کند . و آنرا به دیگران منتقل می نماید .

   " و لا عذر لک عند الله و لا عندی فی قتل العمد   لان فیه قود البدن و ان ابتلیت بخطا و افرط علیک سوطک او سیفک او یدک بالعقوبه "

   و هیچگونه عذری نزد خدا و نزد من در قتل عمد پذیرفته نیست . چرا که کیفر آن قصاص است .  و اگر به قتل خطا مبتلا گشتی و شمشیر و تازیانه و دستت به ناروا کسی را کیفر کرد.

     "فان فی الوکزه فما فوقها مقتله "

   چون ممکن است با یک مشت و بیشتر قتلی واقع گردد.

    "فلا تطمحن بک نحوه سلطانک عن ان تؤدی الی اولیاءالمقتول حقهم"

      مبادا غرور زمامداری مانع از آن شود که حق اولیاء مقتول را بپردازی و رضایت آنها را جلب کنی.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید