موقعیت های مناسب در زندگی فریبت ندهد

   گاهی افرادی را می بینیم که در هر مرحله زندگی و در تمام ابعاد آن،بدون کمترین مشکلی،موفق می شوند و به اصطلاح عامیانه، دست به هرچه می زنند،طلا می شود. وضع مالی خوب،تندرستی کامل و به دور از هر بیماری و......

    این وضعیت،از سویی ممکنست دیگران را بفریبد و از سویی خودس را. ممکنست این توهم را در او و دیگران  ایجاد کند که حتما بنده گرامی خداست که خدا با او چنین معامله ای می کند. اگر جزء این دسته آدمها هستی،مطلب زیر را از  حکمت  260 نهج البلاغه بخوان،شاید نظرت عوض شود:

    " کم من مستدرج بالإحسان إلیه و مغرور بالستر علیه و مفتون بِحسن القول فیه و ما ابتلى اللهُ سبحانه أحداً بِمثلِ الإملَاء له ." 

   حضرت علی(ع) فرمود: بسا احسان پیاپى خدا، گناهکار را گرفتار کند و پرده پوشى خدا او را مغرور سازد ، و با ستایش مردم فریب خورد و خدا هیچ کس را همانند مهلت دادن ، مورد آزمایش قرار نداد.

 

   در واقع یکی از سنت های الهی،املاء یا مهلت دادن است. خداوند تا می شود به گنهکار مهلت دهد؛یا از گناه بازمی گردد یا هر روز در گناه،بیش از روز پیش فرو می رود.

   دقت کنید. منظور نگارنده این نیست که هر کس که نعمت های الهی،او را احاطه کرده ،حتما در این سنت الهی گرفتار است؛بلکه منظور این است که باید مراقب بود و دقت کرد. چه بسا نسیمی که طوفان در پی آن است. اما برخی نیز هستند که در سنت توفیق الهی هستند و خداوند به سبب خیرخواهی آنها،غالبا باب خیر را بر آنها گشوده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید