چه کنیم

   نگاه به آینده  و تصمیم گیری برای آینده،مستلزم این است که بدانیم کجا هستیم؟چه داریم؟کجا می رویم؟ در خطبه١٨٣ نهج البلاغه،با اتخاذ از این نگاه،آنچه باید،فراروی ما قرارگیرد،ترسیم شده است:

     "فالله الله معشر العباد"

   زنهار زنهار  ای بندگان خدا! خدا را به یاد آورید

    "و انتم سالمون فی الصحه قبل السقم "

    در حال تندرستی ،پیش از آنکه بیمار شوید

    "و فی الفسحه قبل الضیق "

   و در حال وسعت، پیش از آنکه در تنگنای زندگی قرار گیرید.

   "فاسعوا فی فکاک رقابکم من قبل ان تغلق رهائنها "

    [شما در گرو اعمال خود هستید؛ پس ] در راه آزادی خویش، پیش از آنکه درهای آزادی بر روی شما بسته شود، سعی و کوشش کنید.

    "اسهروا عیونکم"

    در دل شب ،چشمها را بیدار دارید [ و به مناجات با خدا بپردازید.]

    "و اضمروا بطونکم "

    و شکمها را [با روزه داری و اجتناب از پرخوری]،لاغر [نگاه دارید.زیرا شکم پر،نمی تواند با تمرکز و حال خوش با خدا مناجات کند.]

   " واستعملوا اقدامکم  و انفقوا اموالکم"

  و قدمها را به کار، اندازید و اموال را انفاق کنید.

   "و خذوا من اجسادکم فجودوا بها علی انفسکم  و لا تبخلوا بها عنها"

    از جسم و تن خویشتن بگیرید و بر روان و جان خود بیفزائید. در این کار بخل نورزید

    "فقد قال الله سبحانه : « ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم »[سوره محمد/ آیه٧] و قال تعالی :« من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له  و له اجر کریم»[سوره حدید/آیه١١]" 

   که خداوند فرموده است : اگر خدا را یاری کنید، او شما را نصرت می دهد و قدمهایتان را ثابت نگه می دارد و نیز فرموده است : کیست که به خداوند قرض دهد؟ تا خداوند به او چند برابر عطا کند و برای او پاداش بی عیب و نقصی قرار دهد.

  "فلم یستنصرکم من ذل  و لم یستقرضکم من قل"

  [اما بدانید] درخواست یاری او از شما، نه به دلیل ضعف و ناتوانی است و قرض گرفتنش از شما ،نه به دلیل کمبود است ؛

  " استنصرکم  وله جنود السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم واستقرضکم  وله خزائن السماوات و الارض و هو الغنی الحمید"

   او از شما یاری خواسته ؛ در حالی که لشکرهای آسمان و زمین، از آن او  و او  عزیز و حکیم است . درخواست قرض کرده؛  در حالی که گنج های آسمان و زمین به او تعلق دارد و بی نیاز و حمید است.

  " و انما اراد ان  یبلوکم ایکم احسن عملا"

   [بلی اینها؛ نه به دلیل نیازمندی اوست ؛ بلکه ] خواسته است، شما را بیازماید که کدامیک نیکوکارترید.

  " فبادروا باعمالکم"

  بنابراین به اعمال نیک مبادرت ورزید

  "تکونوا مع جیران الله فی داره"

    تا از همسایگان خدا در سرای او باشید

  " رافق بهم رسله "

  [در نزد کسانی که ] رفیق پیامبرانند.

  " و ازارهم ملائکته"

    و فرشتگان به دیدارشان می آیند

   "و اکرم اسماعهم ان تسمع حسیس نار ابدا"

   [خداوند] آن چنان این گروه را گرامی داشته که حتی گوشهای آنها صدای خفیف آتش را نمی شنوند

   "وصان اجسادهم ان تلقی لغوبا و نصبا "

   و بدنهاشان هیچ گونه رنج و ناراحتی نمی بیند

  " ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء  و الله ذو الفضل العظیم"

    این فضل و مرحمت خداوند است که به هرکس بخواهد می دهد و خداوند دارای فضل عظیم است 

  " اقول ما تسمعون  و الله المستعان علی نفسی و انفسکم  و هو حسبنا و نعم الوکیل"

 من آنچه را می شنوید، می گویم و خداوند را به یاری خود و شما می طلبم .او کفایت کننده ما و بهترین وکیل است.

/ 0 نظر / 7 بازدید